Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

Η Μ. Ασία κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Πολλοί τότε
εγκατέλειψαν τις πατρίδες τους και άλλοι εξισλαμίστηκαν.
Όσοι κράτησαν την πίστη τους γνώρισαν τα βάσανα της
σκλαβιάς. Προσπάθησαν όμως, οργανωμένοι γύρω από την
εκκλησία και την κοινότητα τους να διατηρήσουν τη γλώσσα
και τα έθιμα τους. Ίδρυσαν σχολεία και κέντρα που
συντέλεσαν στη διατήρηση του πολιτισμού τους. Ονομαστά
έγιναν τα σχολεία της Σμύρνης και της Τραπεζούντας.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(ΣΜΥΡΝΗ)
                                 Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ
                                                       (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ)

Δραστήριοι και δημιουργικοί οι Μικρασιάτες πήραν το
εμπόριο στα χέρια τους. Αρκετοί, χάρη στις ικανότητες τους,
κατάφεραν να λάβουν και αξιώματα στο τουρκικό κράτος.
Οι Έλληνες επίσης που ζούσαν στα παράλια του Εύξεινου
Πόντου οργάνωσαν δικό τους τρόπο ζωής και ανάπτυξαν τα
γράμματα. Πιστοί στις παραδόσεις οι Πόντιοι διατήρησαν τη
γλώσσα τους και τη θρησκεία τους κάτω από δύσκολες
συνθήκες ζωής.
Πολλοί Έλληνες ακόμη ζούσαν σε διάφορες περιοχές των
Βαλκανίων. Στην Ανατολική Θράκη με κέντρο την
Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολική Ρωμυλία, αλλά και σ' όλα
τα παράλια του Εύξεινου Πόντου.
                                               ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

Οι συνθήκες ζωής όμως δεν ήταν καθόλου ευχάριστες. Το
εμπόριο γινόταν με δυσκολία. Ασφάλεια δεν υπήρχε. Ειδικά οι
Χριστιανοί της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ζούσαν σ' ένα
διαρκή φόβο.

Σε ποιους τομείς διακρίθηκαν οι Έλληνες της Θράκης και της Μ.Ασίας;
 


Πολλοί Έλληνες εξακολουθούσαν και μετά τους Βαλκανικούς
πολέμους να ζουν πέρα από τα σύνορα του ελληνικού κράτους.
Από τα αρχαία χρόνια ένα μεγάλο τμήμα του Ελληνισμού
ζούσε στη Μ. Ασία. Εκεί, στα παράλια της Ιωνίας, είχε
γεννηθεί ο Όμηρος, ο μεγαλύτερος Έλληνας ποιητής. Στα
Αλεξανδρινά χρόνια ο ελληνικός πληθυσμός αυξήθηκε και
πολλοί λαοί μίλησαν ελληνικά. Έτσι, η Βυζαντινή
αυτοκρατορία που αργότερα δημιουργήθηκε δέχθηκε βαθιά
ελληνική επίδραση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: