ΜΕΤΡΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ<><><>
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ
1 τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) = 100 τετραγωνικά                                      δεκατόμετρα (τ.δεκ.) =      10.000 τετραγωνικά  εκατοστά (τ.εκ.)               = 1.000.000 τετραγωνικά  χιλιοστά (τ.χιλ.)
1 τετραγωνικό δεκατόμετρο (τ.δεκ.) = 100 τετραγωνικά εκατοστά (τ.εκ.)    = 10.000 τετραγωνικά χιλιοστά (τ.χιλ.)
1 τετραγωνικό εκατοστό (τ.εκ.) = 100  τετραγωνικά χιλιοστά (τ.χιλ.)
1 στρέμμα                    =  1.000 τ.μ.
1 τετραγωνικό χιλιόμετρο (τ.χμ.) = 1.000.000 τ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: